ha
ראשי » עורכי דין מקרקעין

מס רכישה

27 באוגוסט 2012 | | אין תגובות | מאת

מהו מס רכישה ומה שיעורו

מידע על מס רכישה, שיעורו, הקלות ופטורים

ביצוע עסקת מקרקעין כגון רכישת דירה, או מכירת דירה, רכישת מגרש או נכס עסקי, כולל בחובו תשלומי מס הקבועים בחוק. בין המיסים הקיימים ישנו מס רכישה. במאמר זה נסביר מהו מס רכישה, מה שיעורו בחוק ובאילו נסיבות ניתן לקבל פטור מתשלום מס רכישה, או הקלות בתשלומו.

מהו מס רכישה?

במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין מס זה מכונה מס רכישה. מס הרכישה יהיה שיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין.

מס הרכישה מחושב בהתאם לסוג המקרקעין ו/או סוג המכירה ומועדה וכדלקמן:

א. בין התאריכים 16.1.95- 15.1.96
(1)    על חלק השווי שעד 385,060 שקלים חדשים – 0.5%
(2)    על חלק השווי העולה על 385,060 שקלים חדשים ועד 597,640 שקלים חדשים – 3.5%
(3)    על חלק השווי העולה על 597,640 שקלים חדשים –  4.5%

ב. בין התאריכים 16.1.96-31.12.99
(1)    על חלק השווי שעד 443,605 שקלים חדשים – 0.5%
(2)    על חלק השווי העולה על 443,605 שקלים חדשים ועד 688,505 שקלים חדשים – 3.5%
(3)    על חלק השווי העולה על 688,505 שקלים חדשים –  4.5%

ג. לאחר יום 1.1.2000
(1)    על חלק השווי שעד 772,310 שקלים חדשים –  3.5%
(2)    על חלק השווי העולה על 772,310 שקלים חדשים – 5%

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות מצידך
לחץ כאן: יעוץ משפטי

התיקון האחרון בחוק חל על רכישת דירה מיום 1.11.07 והוא כדלקמן:

יחיד שרכש דירת מגורים ביום 1 בנובמבר 2007 או לאחריו והדירה שרכש היא דירתו היחידה או ב – 24 החודשים שלאחר רכישת הדירה מכר דירה אחרת שהייתה דירתו היחידה (אם רכש מקבלן – 12 חודשים) ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1)    על חלק השווי שעד 907,700 שקלים חדשים – לא ישולם מס
(2)    על חלק השווי העולה על 907,700 שקלים חדשים ועד 1,275,690 שקלים חדשים – 3.5%
(3)    על חלק השווי העולה על 1,275,690 שקלים חדשים – 5%

כיום ישנה הצעת חוק, לפיה הפטור מתשלום מס הרכישה יעמוד על הסך של 850,000 ₪ ומס המכירה יבוטל.

תשלום מס רכישה במקרה של דיירות מוגנת

מכירת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת, במקרקעין שהם נכס שחוק הגנת הדייר חל עליו, לדייר המחזיק באותו הנכס בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה, ישולם מס רכישה בשיעור של 0.5% משווי הזכות הנמכרת, ובלבד שביום 7.11.2001 החזיק הדייר בנכס בשכירות שחוק הדייר חל עליה ולאחר המכירה לא חל חוק זה על הנכס.

מהם ההקלות / הפטורים הניתנים בתשלום מס הרכישה?

העברה בין קרובים – העברת מקרקעין בין קרובים כגון – בני זוג, הורים, צאצאים וקרובים המוגדרים בחוק, תחויב בתשלום מס רכישה של 1/3 בלבד משיעור המס הרגיל אשר היה משתלם על עסקה זו. העברה ללא תמורה בין בני זוג – במקרה שבני הזוג מתגוררים באותה הדירה ומבקשים להעביר הזכויות האחד לשני ללא תמורה – לא יהיה חיוב במס רכישה. העברה בין בני זוג אגב גירושין – במקרה של פסק דין לגירושין, לפיו מעביר בן הזוג האחד לשני או לילדים המשותפים את חלקו בדירה – לא יהיה חיוב במס.

אוכלוסיות נוספות מיוחדות הזכאיות להנחות / הקלות  בתשלום מס רכישה – עולים חדשים, נכים, נפגעי טרור, משפחות חיילים שנספו במערכות ישראל, משפחות הרוגי פיגועי טרור. בכל אחת מהקבוצות האלה יש לבחון היטב את  טיב ההקלה ושיעורה.

כפי שניתן להבחין, מיסוי מקרקעין הנו תחום משפטי נרחב וחישובי המס מורכבים ביותר וכך גם האפשרות לזכות בהנחות ופטורים שונים מתשלום המס. מומלץ ביותר לפנות לקבלת יעוץ וטיפול משפטי על ידי עורכי דין המתמחים בתחום מיסוי מקרקעין בטרם ביצוע תשלום מס רכישה.

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות מצידך
לחץ כאן:
יעוץ משפטי

אפשרות התגובות סגורה.