ha
ראשי » עורכי דין מקרקעין

צו הריסה מנהלי

27 באוגוסט 2012 | | אין תגובות | מאת

מתי ניתן לערער על צו הריסה מנהלי?

צו הריסה בשל חריגות בניה – מה עושים?

גם אם התקבל צו הריסה בשל חריגות בניה – לא הכל אבוד וככל שתקדימו לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי ותפעלו נגדו – כך יגדל הסיכוי לבטלו. כמו בכל תחום משפטי, גם כאן, יעוץ וליווי על ידי עורך דין מהשורה הראשונה יסייע למנוע טעויות, למזער נזקים ולהגדיל את הסיכוי שתצאו עם ידכם על העליונה.

ליושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה סמכות להורות על צו הריסה במקרים בהם הוקם בניין החורג או סוטה מהתוכנית המקורית, ללא היתר. צו זה הנו צו מנהלי, עליו בנסיבות מסוימות ניתן לערער ולבית המשפט יש סמכות, תחת אותן נסיבות, לבטלו לחלוטין או בחלקו.

מההלכה הפסוקה ניתן ללמוד כי קיימות 3 עילות עיקריות בגינן יכול בית המשפט לבטל צו הריסה שניתן בשל חריגות בניה:

  • הבניה בגללה ניתן צו ההריסה אינה נוגדת את החוק
  • ביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת
  • קיים פגם חמור בצו ההריסה המנהלי

לפנייה אל משרד עורכי דין דורה כהן ויצמן, לחץ כאן: יעוץ משפטי

ככל שחלף זמן רב יותר מיום ביצוע העבירה (השלמת הבנייה) ועד ליום בו ניתן צו ההריסה המנהלי – כך גדלה סמכותו של בית המשפט והסיכויים לבטל את הצו. כלומר, אם ניתן שנתיים לאחר שבוצעו חריגות בניה בבניין מסוים, מצבכם יהיה טוב יותר מאשר במקרים בהם ניתן צו הריסה לבניין שטרם הושלמה בנייתו.

צו הריסה – נזקים לבעלי המבנה

צו ההריסה המנהלי שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עלול לפגוע משמעותית בבעלי המבנה, בייחוד אם לצו זה נלווה גם כתב אישום, שכן חריגות בנייה עלולות להוות גם עבירה פלילית. אולם, לפני הכל, מדובר בנזקים כלכליים עצומים שוודאי אין צורך להסביר. בנייה אינה עסק זול ובכל מבנה מושקעים סכומי כסף בלתי מבוטלים. אם ייהרס ובעליו יאלצו לבנות מחדש (בהתאם לזכויות בניה בנכס) יאלצו להשקיע, מטבע הדברים, כספים נוספים.

הרחבת העילות בגינן ניתן לערער על צווי ההריסה המנהליים, שחלה בשנים האחרונות, נבעה בעיקר בשל הבנת חומרת הנזק שעלול להיגרם לבעלי המבנה. למעשה, היום, יותר מאי פעם, אסור להתייחס לצו הריסה מנהלי כעובדה מוחלטת ומוגמרת. מומלץ לפנות בהקדם האפשרי לקבלת יעוץ משפטי על ידי עורך דין מקרקעין, בעל ידע וניסיון בתחום זה.

עורכי דין ידעו לחקור ולבדוק היטב את הנסיבות בהן ניתן הצו, חוקיות המבנה ועוד. בחלק מהמקרים, ימצאו עילה לערעור על החלטתה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ויפנו לבית המשפט בבקשה לבטל את צו ההריסה.

במשרד עורכי דין דורה כהן ויצמן מחלקה ייחודית המעניקה מענה מקצועי ללקוחות שנקלעו למחלוקות משפטיות בתחום דיני מקרקעין, לרבות מאבקים משפטיים מול הרשויות המקומיות בנושאים של זכויות וחריגות בניה.

לקבלת סיוע משפטי מיידי, לחץ כאן: יעוץ משפטי

אפשרות התגובות סגורה.