ha
ראשי » זכויות בניה

רישום מקרקעין

27 באוגוסט 2012 | | אין תגובות | מאת

מידע על מנהל המקרקעין, רישום מקרקעין ונוסח טאבו

אין כמעט אדם בישראל שלא נדרש לפחות פעם בחייו להשתמש בשירותיהן של לשכות רישום מקרקעין בישראל. למעשה, שירותים אלו נדרשים בכל עסקה של רכישת או מכירת נדל"ן. עסקאות מקרקעין הן לרוב העסקאות הגדולות והחשובות ביותר שאדם מבצע במהלך חייו, על כן מומלץ לבצע את כל הרישומים בליווי של עורכי דין בעלי ידע וניסיון בתחום זה.

בדיקת נוסח טאבו לפני רישום מקרקעין

לפני ביצוע עסקאות מקרקעין, בין אם אתם המוכרים או הקונים, מומלץ לבדוק את נוסח הטאבו כבר בשלביו ההתחלתיים של המשא ומתן. זאת, בכדי לגשת אל המשא ומתן כאשר בידכם כל המידע הרלוונטי אודות מצב הנכס, באופן שיימנע בעיות בעתיד. כמו כן, כדאי לבדוק את נוסח הטאבו בשנית בסמוך ככל האפשר למועד החתימה על ההסכם, בעיקר משום שיתכנו שינויים במצב הנכס.

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות מצידך
לחץ כאן: יעוץ משפטי

גם אם הנכם סבורים כי אין שום בעיה עם הנכס, גם אם הצד השני רכש את אמונכם המלא, הקפידו לבצע את כל הבדיקות. על הנכס עלולים להיות מוטלים עיקולים שונים ולעיתים אף באי ידיעתו של בעליו. אם אתם בעלי הנכס שעומד למכירה ואכן הוטלו עליו עיקולים באי ידיעתכם, בעתיד, כאשר תצוף הבעיה, הצד השני לעסקה יוכל לטעון כי לא פעלתם בתום לב וניסיתם לרמות אותו.

רישום מקרקעין – בתים משותפים

אם עסקת המקרקעין במסגרתה אתם רוכשים או מוכרים היא עסקה הנוגעת לדירות מגורים בתוך בתים משותפים, מלבד בדיקת נוסח טאבו חשוב לבדוק גם את צו הבית המשותף, בו פירוט אודות כל המגבלות המוטלות על הדירות בבית זה, זכויות בניה, רכוש משותף של בעלי הדירות ועוד.

אם אתם הרוכשים בעסקה, בכדי לא ליפול קורבן למעשי עוקץ בדקו מי הבעלים של הנכס וודאו כי מי שטוען להיות בעליו אכן לעליו. לשם כך, ניתן להשוות מספרי תעודות זהות או במידה ומדובר בחברה – ח.פ.

לעניין זה חשוב לציין כי אם בוצע רישום מקרקעין לפני שנהוג היה לציין מספרי תעודות זהות או ח.פ. של בעלי נכסים – כדאי לדרוש כי בעל הנכס יבצע רישום בטאבו לפני הוצאת העסקה לפועל. הסיבה לכך היא שרישום בטאבו הנו הליך הדורש תצהיר של בעל הנכס ושל אדם נוסף שיכול להעיד לגבי האופן בו הביע הנכס לידי בעליו. הליך זה יצמצם משמעותית את הסיכוי כי תפלו קורבן למעשה נוכלות.

הערת שיעבוד בנוסח הטאבו

אם בנוסח הטאבו רשומה הערת שיעבוד, שנרשמה בגין הלוואה אשר ניתנה לבעל הנכס, כדאי לפנות אל הגורם המשעבד ולברר בדיוק מה סכום יתרת החוב ומה מצב הדברים בכל הנוגע אל פירעונו. לעיתים חברות ביטוח או גופים אחרים נותנים הלוואות והרישום אודות חובות של בעל הנכס בהערת השיעבוד אינו מדויק.

הערת אזהרה

בכל הנוגע אל הערת אזהרה, חשוב להבין כי נקודת המוצא היא שכל הערה חשובה. גם אם מדובר בהערות שאינן מונעות הוצאה לפועל של העסקה, חשוב להבין כי כל הערה מטילה מגבלות שונות והעסקה תהיה כפופה תמיד להערת האזהרה. הערות האזהרה יכולות להתריע בכל הנוגע אל כונסי נכסים, מנהלי עזבונות, עיקולים שהטילה לשכת הוצאה לפועל ועוד.

כאשר מדובר בנכסים שהנם חלק בתוך בתים משותפים – תמצאו הערות כלליות שלא בהכרח מתייחסות אל הנכס הספציפי בתוך הבית המשותף. במקרים אלו, ניתן לפנות אל מי שרשם את ההערות או אל עורכי דין מטעמם ולברר לאילו נכסים בדיוק הן מתייחסות.

כפי שניתן לראות, נדרשת בדיקה מקיפה לפני ביצוע העסקה וגם במסגרת הוצאתה לפועל, חשוב מאוד שיתבצע רישום מקרקעין כנדרש בחוק, בכדי להבטיח את זכויותיכם בנכס. מומלץ להיעזר בשירותיהם של עורכי דין לכל אורך התהליך.

לקבלת יעוץ משפטי ראשוני ללא כל התחייבות מצידך
לחץ כאן: יעוץ משפטי


הליכי רישום עסקאות מקרקעין

מה אומר החוק בדבר רישום זכויות חכירה בנכס, כאשר קיימת סתירה מהותית בין הוראות ההסכם לבין הוראות שטר החכירה? לחץ כאן למאמר המלא…

אפשרות התגובות סגורה.