ha
ראשי » ארכיון

פוסטים בקטגוריית עורכי דין מקרקעין

עורכי דין מקרקעין »

[20 אוק 2013 | אין תגובה | ]

קביעת מועד ביצוע עסקה במקרקעין המתבצעת בהוצאה לפועל לצורך מיסוי
סעיף 19 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 קובע כי יום המכירה
של עסקת נדל"ן שבוצעה בהוצאה לפועל הינו היום שבו הושלמה המכירה.
בית המשפט העליון נדרש לסוגיה מהו היום שבו הושלמה המכירה (עא 9559/11 מנהל מיסוי מקרקעין נ' שעלים ניהול נכסים).
בעסקה רגילה של נכס מקרקעין בין קונה מרצון ומוכר מרצון, יום המכירה הינו יום החתימה על הסכם המכר בין הצדדים.
להבדיל ממכירה רגילה, בעסקה של מכירת נכס מקרקעין בהליכי הוצאה לפועל, נמצא בדרך כלל סעיף לפיו העסקה כפופה לאישורו של רשם ההוצאה לפועל הן …

עורכי דין מקרקעין »

[27 אוג 2012 | אין תגובה | ]

מתי ניתן לערער על צו הריסה מנהלי?
צו הריסה בשל חריגות בניה – מה עושים?
גם אם התקבל צו הריסה בשל חריגות בניה – לא הכל אבוד וככל שתקדימו לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי ותפעלו נגדו – כך יגדל הסיכוי לבטלו. כמו בכל תחום משפטי, גם כאן, יעוץ וליווי על ידי עורך דין מהשורה הראשונה יסייע למנוע טעויות, למזער נזקים ולהגדיל את הסיכוי שתצאו עם ידכם על העליונה.

עורכי דין מקרקעין »

[27 אוג 2012 | אין תגובה | ]

פטורים מתשלום מס שבח מקרקעין
החוק מאפשר לקבל פטור מתשלום מס שבח במקרים מסוימים המנויים בחוק ובמקרים אלה בלבד. עם עריכת חוזה מקרקעין, מומלץ ביותר לערוך בדיקה על ידי עורכי דין המתמחים בתחום מיסוי מקרקעין, בכדי לבחון את האפשרות והזכאות לקבלת פטור מתשלום מס שבח והאם כדאי בכלל לבקש פטור בנסיבות המקרה.

עורכי דין מקרקעין »

[27 אוג 2012 | אין תגובה | ]

דיני מקרקעין – עסקאות נוגדות וחובת תום הלב
שלילת זכותו של בעל העסקה הראשונה משום שהפר את חובת תום הלב על ידי אי רישום הערת אזהרה.
ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז(2) 385

סיפור המרכזי, עורכי דין מקרקעין »

[27 אוג 2012 | אין תגובה | ]

עסקאות מקרקעין במגזר הפרטי והעסקי הן עסקאות גדולות ומורכבות הכרוכות בהוצאות כספיות גדולות. הסיכונים הקשורים בביצוען של עסקאות מסוג זה הם סיכונים משמעותיים וכגודל העסקה – כך גודל הסיכון. רצוי לפנות לעזרתו של עורך דין המתמחה בתחום מקרקעין כמלווה לביצוע העסקה בכדי שיוכל לבדוק עבורכם את פרטי העסקה לפני הוצאתה לפועל.

עורכי דין מקרקעין »

[27 אוג 2012 | אין תגובה | ]

עורכי דין מקרקעין, הוצאה לפועל, פשיטת רגל, דיני בנקאות, חברות וליטיגציה.
משרד עורכי דין דורה כהן ויצמן ושות' מעניק יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בכל ערכאה משפטית. במשרד מספר חטיבות, המתמחות בתחומים שונים והעיקריים בהם הנם מקרקעין, יזמות נדל"ן, הוצאה לפועל, פשיטת רגל, פירוק חברות, דיני בנקאות, ליטיגציה מסחרית כללית ועוד.

עורכי דין מקרקעין »

[27 אוג 2012 | אין תגובה | ]

רוצה לרכוש נדל"ן חו"ל? בדוק היטב את האופציות
אין ספק כי המדינות סביב לנו (לא בסביבה הקרובה כמובן, אך ברחבי העולם) קורצות תמיד – לא רק מבחינת החופשה השנתית. ישנם לא מעט אנשים אשר מתעניינים להשקיע בנכסי דלא ניידי בחו"ל, אם בשל המחירים הנמוכים בחלק מהמקומות, הרווחים ששמעו שאפשר להפיק מהשקעות כאלו או האכזבה מהשוק הישראלי.

עורכי דין מקרקעין »

[27 אוג 2012 | אין תגובה | ]

מהו מס שבח מקרקעין?
מס שבח מקרקעין – אופן חישוב וניכויים
מהו מס שבח מקרקעין? מה אופן חישובו ומהן ההוצאות המותרות בניכוי? מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין. השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה. שווי המכירה הוא שווי ביום המכירה של זכויות במקרקעין הנמכרת, כשהיא נקייה מכל שעבוד, משכנתא, או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום. שווי הרכישה של זכות במקרקעין לעניין חישוב השבח והמס הוא שוויה ביום הרכישה על ידי המוכר.

עורכי דין מקרקעין »

[27 אוג 2012 | אין תגובה | ]

מהו מס רכישה ומה שיעורו
מידע על מס רכישה, שיעורו, הקלות ופטורים
ביצוע עסקת מקרקעין כגון רכישת דירה, או מכירת דירה, רכישת מגרש או נכס עסקי, כולל בחובו תשלומי מס הקבועים בחוק. בין המיסים הקיימים ישנו מס רכישה. במאמר זה נסביר מהו מס רכישה, מה שיעורו בחוק ובאילו נסיבות ניתן לקבל פטור מתשלום מס רכישה, או הקלות בתשלומו.

עורכי דין מקרקעין »

[27 אוג 2012 | אין תגובה | ]

מהו מס מכירה ומה שיעורו
מס מכירה – שיעורו, הקלות ופטורים
בפתח הדברים חשוב לציין כי כיום ישנה הצעת חוק שעניינה ביטול של מס מכירה. הצעת החוק מציעה לבטל לגמרי תשלום של מס מכירה למפרע מיום 1.8.07. הרציונאל העומד מאחורי הצעה זו, הינו הרצון לעודד הפעילות בשוק הנדל"ן, לעודד ביצוע עסקאות מקרקעין, באמצעות הקלות על מיסוי מקרקעין.